Contacteer ons
Chen

Telefoonnummer : +8613676590849

WhatsApp : +008613676590849

Een weg tot 2050: de rol van gas

August 28, 2021

Het bereiken de klimaatneutraliteit tegen 2050, met een doel van minstens 55 percenten verminderings in broeikasgasemissies tegen 2030, zal op een gastheer van nieuwe initiatieven vertrouwen om Europa toe te laten, door de gasindustrie wordt gesteund, zijn economie op een duurzame, en rendabele manier te verplaatsen die.
 
Om te bepalen hoe de EU op zijn klimaatambities kan leveren, ondernam Eurogas een studie met DNV GL – een onafhankelijk advies. De studie beoordeelt een weg aan een koolstof-neutrale toekomst, vergelijkend het bij het scenario van 1.5TECH van de Europese die Commissie, in de de ontkolingsstrategie op lange termijn van 2050 wordt geschetst. De bevindingen van de studie tonen dat de EU zijn klimaatdoelstellingen aan beduidend lagere kosten kon bereiken dan de de Europese Commissie ramingen, door te ontwikkelen aan gasbased oplossingen over alle sectoren en het gebruiken van bestaande infrastructuur.
 
Europa heeft een mengeling van energiedragers om koolstofneutraliteit te bereiken en aan kickstart nodig de waterstofeconomie zodra uitvoerbaar is. Eurogas is van mening dat zowel de waterstof uit vernieuwbare die bronnen als de waterstof uit methaan opnieuw vormen en methaanpyrolyse gekoppeld wordt geproduceerd aan Koolstof vangen en de Opslag moet dringend worden verhoogd. Onze studie bevestigt dat Europa alle opties moet opstellen om emissies snel genoeg overeenkomstig zijn koolstofbegroting te verminderen.
 
Onze studie, als anderen van IPCC, het IEA, de Europese Commissie en UKCCC, toont namelijk aan dat CCS noodzakelijk is om koolstofneutraliteit in 2050 te bereiken. Een positieve, stabiele regelgeving is nodig voor gasachtige oplossingen om hun rol te spelen in het verwezenlijken van de de klimaat-neutraliteit van de EU ambitie. Voorts leidt het gebruik van biomassa en biomethane in macht naast CCS tot netto negatieve CO2-uitstoten, die meer dan 100 percent van emissies in het Eurogas-scenario en rond 95 percent van emissies in het voornoemde 1.5TECH-scenario compenseren.
 
Dit is zeer positief voor de economie aangezien andere sectoren zoals (woon) gebouwen uiterst moeilijk om tegen 2050 blijven te ontkolen. Voor deze sector, zullen wij biomethane en waterstof onze energievoorziening op de rendabelste manier moeten ontkolen. De eurogas-Studie ontkoolt gebouwen terwijl besparing over EUR10 miljoen, in vergelijking met het 1.5TECH-scenario, eenvoudig door zich op een mengeling van vernieuwbaar en ontkoold gas te baseren, evenals hernieuwbare elektriciteit. Dit type van sectorintegratie zal voor het leveren van een nul-koolstof de bouwvoorraad in de EU essentieel zijn. Het mengen van waterstof in het bestaande gasnet zal ook een belangrijke rol spelen. Bijna wordt de helft van het verwarmen van Europa verstrekt door aardgas today1. Voortaan, kunnen een groter percentage van biomethane en de waterstof in het gasnetwerk worden gemengd en voor verwarmingssystemen worden gebruikt. Reeds, kan de waterstof bij het distributienet aan zeer grote percentages vandaag worden gemengd; tot 20 tot 30 percenten zonder de behoefte aan veranderingen in de infrastructuur of de binnenlandse boilers.
 
Zoals ook getoond door de Eurogas-studie, zal de waterstof de dominante gasachtige energiedrager in vervoer tegen 2050 worden. Bijvoorbeeld, als de maritieme sector door waterstof te gebruiken ontkoolt, konden de laatstgenoemden in het worden resulteren 31 percent van de totale maritieme energiebehoefte.
 
De eurogas-Weg gebruikt bestaande activa, beperkend subsidieregelingen en op zijn plaats verlatend marktgrondbeginselen. Uiteindelijk, zowel zullen de ontkoolde als vernieuwbare molecules samen met hernieuwbare elektriciteit het de EU-bereik zijn de klimaat-neutraliteit van 2050 ambitie op een rendabelere die manier dan een weg helpen slechts op hoge niveaus van elektrificatie wordt geconcentreerd.
 
1 bron of statistiek voor de Bijlage van het Gasfeit. BP Outlook of de Commissie statistiek: verder onderzoek.

-

Herdrukt van https://www.valve-world.net